Безопасност при използване на професионални аксесоари и окачващи елементи

Съобразно изискванията за безопасност, препоръчваме задължителното използване на професионални окачващи аксесоари!

1. Окачващите аксесоари трябва да съдържат следните характеристики:

- Поносима и/или максимална товаримост.

- Материал на изработка.

- Качество на изработка.

- Основно предназначение.

- Минимална и максимална работна температура.

2. Задължително използвайте втора безопасна окачваща връзка за всички устройства и елементи над 1кг. или 10 пъти по-леки от максималната товаропоносимост на основния окачващ елемент.

3. Окачващи аксесоари, които нямат посочените характеристики могат да бъдат потенциално опасни и застрашаващи живота на екипа, изпълнителите и аудиторията на вашето събитие.

 

При закупуване на окачващи аксесоари от www.ledlightings.net , Вие се съгласявате , че сте запознати с характеристиките им, предоставени на основната страница на продукта.